Zásady ochrany osobných údajov

Zmena nastavení ochrany osobných údajov

Kto sme / kontaktné informácie

travelformed GmbH
Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Nemecko

SK +49 177 8686698
E-mail: info@travel4med.de

Spoločnosť travelformed GmbH berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Používanie našej webovej stránky je vo všeobecnosti možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), deje sa tak vždy na základe dobrovoľnosti.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Automatické ukladanie údajov

V súčasnosti sa pri návšteve webových stránok automaticky vytvárajú a ukladajú určité informácie, a to aj na tejto webovej stránke.

Keď navštívite našu webovú stránku, ako to robíte práve teraz, náš webový server (počítač, na ktorom je táto webová stránka uložená) automaticky ukladá údaje, ako je IP adresa vášho zariadenia, adresy navštívených podstránok, údaje o vašom prehliadači (napr. Chrome, Firefox, Edge,...) a dátum a čas. Tieto údaje nepoužívame a vo všeobecnosti ich neposkytujeme ďalej, ale nemôžeme vylúčiť, že tieto údaje môžu byť zobrazené v prípade protiprávneho konania.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme

Kontaktné formuláre

Údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, sa používajú na zasielanie našich bezplatných informačných balíkov poštou. Bez zhromaždenia vašich osobných údajov (ako je meno a adresa) by nebolo možné zaslať dokumenty poštou. Vaše osobné údaje preto používame len na spracovanie služieb ponúkaných na tejto webovej lokalite. Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré tam uvediete, budú u nás uložené na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Pri objednávke informačného balíka zároveň súhlasíte s tým, že my, spoločnosť travelformed GmbH, môžeme vaše údaje v budúcnosti použiť na reklamné účely (napr. reklama na informačné podujatia) vrátane reklamy zasielanej poštou.

Vaše osobné údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktného formulára, vrátane vašej adresy a e-mailovej adresy, neposkytujeme tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Výnimku tvoria naši servisní partneri, ktorí vyžadujú odovzdanie údajov na spracovanie objednávky. (napr. prepravná spoločnosť poverená doručením, ako aj naše partnerské spoločnosti).. V týchto prípadoch je však rozsah prenášaných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 2 roky. Ak si to želáte, môžeme vaše údaje kedykoľvek okamžite vymazať.

Ak sme povinní uchovávať údaje dlhšie obdobie podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. c) DSGVO z dôvodu daňových a obchodnoprávnych povinností uchovávania a dokumentácie (z HGB, StGB alebo AO), ak máme prevažujúci oprávnený záujem na uchovávaní údajov po uplynutí tohto obdobia alebo ak ste súhlasili s uchovávaním po uplynutí tohto obdobia podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) DSGVO, rozhodujúce sú tieto obdobia.

Aké máte práva na svoje údaje

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktných formulárov, môžete nás požiadať o export vašich osobných údajov vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré o vás máme. Toto sa netýka údajov, ktoré sme povinní uchovávať z dôvodu administratívnych, právnych alebo bezpečnostných potrieb.

Kam posielame vaše údaje

Vaše osobné údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktného formulára, vrátane vašej adresy a e-mailovej adresy, neposkytujeme tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Výnimku tvoria naši servisní partneri, ktorí vyžadujú odovzdanie údajov na spracovanie objednávky. (napr. prepravná spoločnosť poverená doručením, ako aj naše partnerské spoločnosti).. V týchto prípadoch je však rozsah prenášaných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum.

Zásady ochrany osobných údajov pri zasielaní noviniek

Keď sa prihlásite na odber nášho newslettera, poskytnete nám vyššie uvedené osobné údaje a udelíte nám právo kontaktovať vás prostredníctvom e-mailového newslettera. Údaje uložené v rámci registrácie do newslettera používame výlučne pre náš newsletter.

Ak sa odhlásite z odberu noviniek - odkaz na tento účel nájdete na konci každej novinky - vymažeme všetky údaje, ktoré boli uložené v rámci odberu noviniek. Na službu zasielania noviniek používame spoločnosť Hubspot. Informácie o službe Hubspot nájdete nižšie.

Cookies

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ukladá ich váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané "súbory cookie relácie". Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Na tejto webovej lokalite používame službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na štatistickú analýzu údajov o návštevníkoch. Služba Google Analytics používa súbory cookie orientované na cieľ.

Analytické služby

Služba Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "cookies". Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia IP
Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako ju prenesie do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov
Ak ste pri prvej návšteve našej webovej stránky aktivovali službu Google Analytics, môžete jej kedykoľvek zabrániť v zhromažďovaní vašich údajov deaktiváciou služby Google Analytics v nastaveniach ochrany osobných údajov: Zmena nastavení ochrany osobných údajov.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics
Táto webová stránka používa funkciu "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v bode "Námietka proti zhromažďovaniu údajov".

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

Táto webová stránka používa službu Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ("Google").

V rámci služby Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete proti tomuto používaniu namietať jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ukladanie "konverzných súborov cookie" je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Ďalšie informácie o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Informácie o tom, ako spoločnosť Google používa údaje z webových lokalít alebo aplikácií, na ktorých alebo v ktorých sa používajú služby Google, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ prehliadača/verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera

Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnym osobám. Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného používania.

Šifrovanie SSL

S cieľom čo najlepšie chrániť vaše prenášané údaje používajú prevádzkovatelia webových stránok šifrovanie SSL. Takéto šifrované spojenia spoznáte podľa predpony "https://" v odkaze na stránku v adresnom riadku vášho prehliadača. Nešifrované stránky sú označené "http://".

Všetky údaje, ktoré prenesiete na túto webovú lokalitu - napríklad pri zadávaní otázok alebo prihlasovaní - nemôžu vďaka šifrovaniu SSL čítať tretie strany.

Vložený obsah z iných webových lokalít

Príspevky na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa správa presne tak, ako keby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať informácie o vás, používať súbory cookie, vkladať ďalšie sledovacie služby tretích strán a zaznamenávať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom vrátane vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na tejto webovej stránke.

Súbory cookie, ktoré používame:

Základné

Základné súbory cookie umožňujú základné funkcie a sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky.

WooCommerce

NázovWooCommerce
PoskytovateľVlastník tejto webovej stránky
ÚčelPomáha službe WooCommerce zistiť, kedy sa obsah nákupného košíka/údajov zmení. Obsahuje jedinečný kód pre každého zákazníka, aby WooCommerce vedel, kde má v databáze nájsť údaje nákupného košíka pre každého zákazníka. Umožňuje zákazníkom skryť oznámenia obchodu.
Názov súboru cookiewoocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_, woocommerce_recently_viewed, store_notice[notice id]
Čas spustenia súboru cookieZasadnutie / 2 dni

Štatistika

Štatistické súbory cookie zhromažďujú informácie anonymne. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci používajú našu webovú stránku.

Služba Google Analytics

NázovSlužba Google Analytics
PoskytovateľGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
ÚčelSúbor cookie od spoločnosti Google na analýzu webových stránok. Generuje štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Názov súboru cookie_ga,_gat,_gid
Čas spustenia súboru cookie2 roky

Správca značiek Google

NázovSprávca značiek Google
PoskytovateľGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
ÚčelCookie od spoločnosti Google na ovládanie pokročilých skriptov a spracovanie udalostí.
Zásady ochrany osobných údajovhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Názov súboru cookie_ga,_gat,_gid
Čas spustenia súboru cookie2 roky

Externé médiá

Obsah z platforiem videa a sociálnych médií je predvolene blokovaný. Ak sú súbory cookie z externých médií akceptované, prístup k tomuto obsahu už nevyžaduje manuálny súhlas.

Marketing

Marketingové súbory cookie používajú tretie strany alebo vydavatelia na zobrazovanie personalizovanej reklamy. Robia to tak, že sledujú návštevníkov na rôznych webových stránkach.

Zdroj: Časti týchto zásad ochrany osobných údajov boli vytvorené s Generátor ochrany údajov zo stránky firmenwebseiten.at vytvorené.