Otisk

Informace podle § 5 TMG:

Adresa společnosti

travelformed GmbH
Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Německo

CS +49 176 23246669
E-mail: info@travel4med.de

Obchodní účel

Cestovní agentura a organizace cest do zahraničí v rámci klinických stáží, stáží a dobrovolnické práce po celém světě pro studenty medicíny a zájemce o medicínu.

Specifické údaje o společnosti

Číslo v obchodním rejstříku: HRB 111045
Obchodní rejstříkový soud: Místní soud v Kolíně nad Rýnem
Sídlo: Německo
Obchodní rejstřík: Obchodní rejstřík B Místního soudu v Kolíně nad Rýnem.
Udělující stát: Německo
Výkonný ředitel: Nils-Andre Stritt

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše e-mailová adresa je uvedena výše. Nejsme ochotni ani povinni účastnit se postupu řešení sporů před
spotřebitelská arbitrážní komise.

Ochrana údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

 

 

Autorská práva

Obsah těchto webových stránek neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat přesné a aktuální informace. Bohužel nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za správnost veškerého obsahu těchto webových stránek, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami. Pokud si všimnete jakéhokoli problematického nebo nezákonného obsahu, neprodleně nás kontaktujte, kontaktní údaje najdete v tiráži.

Na obsah, díla a informace uvedené na těchto webových stránkách se vztahují autorská práva a vedlejší autorská práva. Jakákoli reprodukce, úprava, distribuce, ukládání a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas držitele autorských práv, společnosti travelformed GmbH. Neoprávněné kopírování/ukládání informací uvedených na těchto webových stránkách není povoleno a je trestné. Společnost travelformed GmbH je výhradním držitelem autorských práv k těmto webovým stránkám včetně jejich obsahu.

Společnost travelformed GmbH je zodpovědná za celý obsah a je výhradním držitelem autorských práv k webovým stránkám (včetně log, grafiky, designu a textů).

Pokud není uvedeno jinak, podléhají všechny stránky na tomto informačním serveru společnosti travelformed GmbH autorským právům. To platí zejména pro texty, obrázky, grafiku, zvukové nebo video soubory včetně jejich uspořádání na webových stránkách. Jakákoli reprodukce nebo použití stránek (nebo jejich částí) v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění (i na internetu) je povoleno pouze s předchozím souhlasem. Souhlas uděluje osoba odpovědná za webové stránky, společnost travelformed GmbH.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou sestavovány, kontrolovány a pravidelně aktualizovány společností travelformed GmbH podle jejího nejlepšího vědomí a svědomí. Nepřebírá však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost poskytovaných informací v každém okamžiku.

Společnost travelformed GmbH neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání nebo nepoužívání informací uvedených na webových stránkách. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud jsou tyto škody způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Společnost travelformed GmbH si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat webové stránky bez předchozího upozornění, případně dočasně nebo trvale ukončit jejich zveřejňování.

Odpovědnost za odkazy na těchto webových stránkách

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost. Pokud si na našich webových stránkách všimnete nelegálních odkazů, kontaktujte nás, kontaktní údaje najdete v tiráži. Společnost travelformed GmbH odpovídá pouze za obsah, který poskytuje. Ten je třeba odlišit od křížových odkazů (linků) na webové stránky jiných poskytovatelů. Společnost travelformed GmbH neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím těchto odkazů. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, jakož i za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití informací poskytnutých třetími stranami, odpovídá výhradně příslušný poskytovatel odkazované stránky.

Obrázky

Obrázky zveřejněné na těchto webových stránkách podléhají autorským právům. Jakékoli použití obrázků proto vyžaduje souhlas příslušného držitele autorských práv. Použití obrázků na základě licence od ingimage.com.