Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský nebo samostatně výdělečný).

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (travelformed GmbH, Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Německo, Německo, telefonní číslo: +49 177 8686698, e-mailová adresa: info@travel4med.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, e-mailu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy nám oznámíte uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte a vraťte tento formulář).

- An

travelformed GmbH, Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Německo, tel.: +49 177 8686698, e-mail: info@travel4med.de.

- Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)

- Datum

___________
(*) Nehodící se škrtněte.